องค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  

ข้อมูลทั่วไป

                องค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลในจำนวน 4  แห่งของอำเภอพนมดงรัก  จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศลงวันที่  23  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2540  จัดเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ชั้นที่ 5   ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3  บ้านพนมดิน  ตำบลตาเมียง  อำเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร์  ห่างจากที่ว่าการอำเภอพนมดงรัก ประมาณ 7 กิโลเมตร  อาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง 4  ส่วน คือ  ตำบลบักได, ตำบลจีกแดก, ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ และราชอาณาจักรกัมพูชา  ดังนี้

                ทิศเหนือ         จรด         บ้านละเอาะ  ตำบลจีกแดก และบ้านสระแก้ว ตำบลโคกกลาง 

                                                       อำเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร์

                ทิศตะวันออก      จรด         บ้านรุน  ตำบลบักได  อำเภอพนมดงรัก  จังหวัดสุรินทร์

                ทิศตะวันตก       จรด         บ้านโคกกระชาย ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

                ทิศใต้             จรด         ราชอาณาจักรกัมพูชา

เนื้อที่ 

ตำบลตาเมียง  มีพื้นที่ตำบล  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  68  ตารางกิโลเมตร  หรือ  24,878  ไร่ 


เขตปกครอง  รวม  12  หมู่บ้าน คือ

          หมู่ที่      1          บ้านตาเมียง               นายอภินพ อนุทูล                     ผู้ใหญ่บ้าน

                "    2          บ้านหนองจูบ              นายสมเพียร ปฏิตั้ง                        "

                "    3          บ้านพนมดิน               นายสง่า ยิ่งเชิดดี                          "

                "    4          บ้านพนมดิน               นายอนันต์  แขขุดทด                      "

              หมู่ที่  5          บ้านหนองคันนา           นายสี  พาเชื้อ                         ผู้ใหญ่บ้าน

                "    6         บ้านโนนมะยาง             นายสุกใส  คุ้มกุดเขียว                 ผู้ใหญ่บ้าน

                "    7         บ้านโคกแสลง              นายวีรเทพ   เพชรประกอบ                 "

                "    8         บ้านหนองคันนาสามัคคี     นายสุดท้าย พิมพ์เก่า                       "

                "   9          บ้านพูนสุข                  นายพันดอน  นารี                          "

                "   10        บ้านพนมดิน                 นายบุญเรือง  แก้วอรสาน                   "

                "   11        บ้านเกษตรสมบูรณ์           นายค่าย   สุดาปัน                         "

                "   12        บ้านตาเมียง                 นายบุญธรรม   พรมมา             กำนันตำบลตาเมียง
Advertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 14,198 Today: 3 PageView/Month: 12

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...